راهنمای طراحی پاکت

 

⇐ مشاهده راهنمای طراحی پاکت A5

 

⇐ مشاهده راهنمای طراحی پاکت A4

 

⇐ مشاهده راهنمای طراحی پاکت A3

 


 

راهنمای طراحی پاکت A3

 

 

پاکت A3 می تواند در جنس های تحریر 120 گرم و یا کتان 120 گرم باشد.

تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد.

تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد.

 

 

  دانلود فایل قالب طراحی پاکت A3

 

 

 

    سایز فایل باز پاکت A3 کیفی باید 68.5×48 باشد و نوشته ها، لوگو و مطالب مهم از اطراف 5 میلی متر فاصله داشته باشد. سایز روی پاکت 44×32 و درب پاکت 44×6.7 می باشد.

    سایز فایل باز پاکت A3 کیسه ای باید 67×48.5 باشد و نوشته ها، لوگو و مطالب مهم از اطراف 5 میلی متر فاصله داشته باشد. سایز روی پاکت 44×32 و درب پاکت 32×2.5 می باشد.

    مد رنگی فایل طراحی باید CMYK و 8bit بوده و باید فرمت فایل ارسالی JPG باشد.

    در صورتی که توسط کرل طراحی کرده اید خروجی PDF گرفته و در فتوشاپ به JPG تبدیل نمائید.

    ساخت پاکت ها بصورت دستی بوده و دارای خطا می باشد به همین دلیل تا حد ممکن از طرح های قرینه استفاده نکنید.

    فونت های مشکی باید دارای کد رنگیC=0 M=0 Y=0 K=100 باشد و سایز فونت نباید از 6 پوینت کمتر باشد.

    جهت استفاده از فونت سفید در زمینه مشکی حتما باید به فونت،استروک تک رنگ مشکی 2 پیکسل دهید.

    در صورت استفاده از فونت مشکی در زمینه رنگی باید فونت را مولتی پلای کنید.

    به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.

    کد رنگ مشکی برای زمینه های مشکی یکدست و جلوگیری از بور شدن باید C=100 M=100 Y=100 K=100 باشد.

 

 

 

راهنمای طراحی پاکت

 


 

  

راهنمای طراحی پاکت A4

 

 

پاکت A4 می تواند در جنس های تحریر 80 گرم، تحریر 100 گرم، کتان 120 گرم و یا گلاسه 135 گرم باشد.

اگر جنس پاکت تحریر 80 گرم باشد فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود ولی اگر از جنس های ضخیم تر مانند تحریر 100 گرم ، کتان 120 یا گلاسه 135 گرم استفاده نمائید می توان هم بصورت کیسه ای و هم کیفی صحافی نمود.

تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد.

 

 

  دانلود فایل قالب طراحی پاکت A4

 

سایز فایل باز پاکت A4 مدل کیسه ای باید 34.5×48 و نوشته ها، لوگو و مطالب مهم از اطراف 5 میلی متر فاصله داشته باشد. سایز روی پاکت 30.5×23 و درب پاکت 23×2 می باشد.

سایز فایل باز پاکت A4 مدل کیفی باید 34.5×48.5 و نوشته ها، لوگو و مطالب مهم از اطراف 5 میلی متر فاصله داشته باشد. سایز روی پاکت 31.5×22.5 و درب پاکت 31.5×5 می باشد.

مد رنگی فایل طراحی باید CMYK و 8bit بوده و باید فرمت فایل ارسالی JPG باشد.

در صورتی که توسط کرل طراحی کرده اید خروجی PDF گرفته و در فتوشاپ به JPG تبدیل نمائید.

ساخت پاکت ها بصورت دستی بوده و دارای خطا می باشد به همین دلیل تا حد ممکن از طرح های قرینه استفاده نکنید.

فونت های مشکی باید دارای کد رنگیC=0 M=0 Y=0 K=100 باشد و سایز فونت نباید از 6 پوینت کمتر باشد.

جهت استفاده از فونت سفید در زمینه مشکی حتما باید به فونت،استروک تک رنگ مشکی 2 پیکسل دهید.

در صورت استفاده از فونت مشکی در زمینه رنگی باید فونت را مولتی پلای کنید.

کد رنگ مشکی برای زمینه های مشکی یکدست و جلوگیری از بور شدن باید C=100 M=100 Y=100 K=100 باشد.

 

 

 

 


 

راهنمای طراحی پاکت A5

 

 

پاکت A5 می تواند در جنس های تحریر 80 گرم، تحریر 100 گرم، کتان 120 گرم و یا گلاسه 135 گرم باشد.

تمام رنگ ها روی این جنس خوب چاپ شده و محدودیتی از لحاظ انتخاب رنگ وجود ندارد.

 

 

  دانلود فایل قالب طراحی پاکت A5

 

 

    سایز فایل باز پاکت A5 باید 34.5×24.5 باشد و نوشته ها، لوگو و مطالب مهم از اطراف 5 میلی متر فاصله داشته باشد. سایز روی پاکت 16.5×21.5 و درب پاکت 16.5×1.5 می باشد.

    مد رنگی فایل طراحی باید CMYK و 8bit بوده و باید فرمت فایل ارسالی JPG باشد.

    در صورتی که توسط کرل طراحی کرده اید خروجی PDF گرفته و در فتوشاپ به JPG تبدیل نمائید.

    ساخت پاکت ها بصورت دستی بوده و دارای خطا می باشد به همین دلیل تا حد ممکن از طرح های قرینه استفاده نکنید.

    فونت های مشکی باید دارای کد رنگیC=0 M=0 Y=0 K=100 باشد و سایز فونت نباید از 6 پوینت کمتر باشد.

    جهت استفاده از فونت سفید در زمینه مشکی حتما باید به فونت،استروک تک رنگ مشکی 2 پیکسل دهید.

    در صورت استفاده از فونت مشکی در زمینه رنگی باید فونت را مولتی پلای کنید.

    کد رنگ مشکی برای زمینه های مشکی یکدست و جلوگیری از بور شدن باید C=100 M=100 Y=100 K=100 باشد.

 

 

 طراحی و چاپ پاکت A5