طراحی کارت ویزیت و ست اداری

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 37,000 تومان
  • بستن جزییات


 

⊗ طراحی کارت ویزیت

⊗ طراحی پاکت

⊗ طراحی ست اداری

 

جهت سفارش طراحی فایل های مهم از قبیل لوگو و آرم شرکت، فونت، و اطلاعات را از طریق لینک آپلود ارسال نمائید.

 

 

طراحی کارت ویزیت و ست اداری

 اختیاری

آپلود فایل

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .psd, .zip, .doc, .docx, .pdf
 اختیاری

آپلود لوگو

فرمت های مجاز : .jpg, .png, .tif, .pdf
 اختیاری

آپلود متن

فرمت های مجاز : .jpg, .doc, .docx, .pdf, .txt