ست اداری - کتان 120 گرم

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 860,000 تومان
  • بستن جزییات

 

 

انتخاب سری ست اداری برای چاپ:

 

⊗ سری اول: 2000 عدد سربرگ A4 و 2000 عدد سربرگ A5 و 1000 عدد پاکت نامه

⊗ سری دوم: 3000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت نامه

⊗ سری سوم: 1000 عدد سربرگ A4 و 1000 عدد پاکت A4 و 1000 عدد پاکت نامه

 

 

ست اداری - کتان 120 گرم

آپلود فایل طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .pdf

آپلود فایل طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .pdf, .cdr

آپلود فایل طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .pdf, .cdr