کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 93 تومان
  • بستن جزییات

 

 

⊗جنس کارت ویزیت: سلفون مات / سلفون براق

⊗ ابعاد کارت:  4.8×8.5 cm

⊗ وجه: یک رو / دو رو

⊗ زمان تحویل:  2 روزه کاری  

 

 ⊕ تحویل 6 ساعته فوری کارت ویزیت سلفون

 

 

 

کارت ویزیت سلفون 4.8×8.5

آپلود فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg
 اختیاری

آپلود فایل پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg