لمینت مربع دورگرد 5.5×5.5

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 125 تومان
  • بستن جزییات


 

⊕ ابعاد: 5.5×5.5 cm  | سایز بعد از برش 5×5 cm

⊕ وجه: یک رو / دو رو

⊕ روکش: لمینیت مات / لمینیت براق

⊕ زمان تحویل: 12 روزه

 

 سفارش طراحی کارت ویزیت

 

لمینت مربع دورگرد 5.5×5.5

آپلود فایل روی طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif
 اختیاری

آپلود فایل پشت طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif