انواع کارت ویزیت کتان 4.8×8.5

    • خدمات چاپ
    • قیمت سفارش: در حال محاسبه...
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 98 تومان
  • بستن جزییات


 

جنس کارت ویزیت: کتان آلمان / کتان امباس

⊗ ابعاد کارت:  4.8×8.5 cm

⊗ وجه: یک رو / دو رو

⊗ زمان تحویل:  2 روزه کاری 

 

 سفارش طراحی کارت ویزیت

 

 

 

انواع کارت ویزیت کتان 4.8×8.5

فایل روی کارت

فرمت های مجاز : .jpg
 اختیاری

فایل پشت کارت

فرمت های مجاز : .jpg